Wolontariusze w domu starców

Wolontariusze w domu starców

W domu starców potrzeba wielu rak do pracy. Ktoś musi ugotować seniorom smaczne i pożywne posiłki, dopasowane do ich indywidualnych diet, zaleconych im przez lekarza. Ktoś musi posprzątać, uprać pościel i ubrania starszych osób. Ktoś musi wreszcie świadczyć opiekę lekarską i pielęgniarską, a często wręcz pomagać seniorom w podstawowych czynnościach, jak ubieranie i mycie oraz jedzenie, czy też ich przewijać. Ktoś powinien również zadbać o psychikę starszych osób, rozmawiać z nimi, wspierać ich, organizować im różnego rodzaju rozrywki oraz zajęcia aktywizujące ich umysł, pamięć, zdolności poznawcze. Ktoś powinien też aktywizować ciała starszych osób, zachęcać je do ruchu na miarę ich możliwości. Dlatego też każdy dom starców zatrudnia cały sztab pracowników – lekarzy geriatrów, pielęgniarki, salowe, kucharki, sprzątaczki, psychologów czy specjalistów od zajęć artystycznych, a także trenerów i rehabilitantów. Ponadto w domach starców niejednokrotnie pojawiają się wolontariusze, którzy z własnej woli starają się jakoś pomóc, zabawić starszych ludzi. Na ogół wolontariusze zabierają staruszków na spacery czy zakupy lub do kina, gawędzą z nimi, słuchają ich zwierzeń. Czasami też pomagają w sprzątaniu, myciu się, przebieraniu. Takie wsparcie okazuje się niezwykle ważne dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie maja rodziny i bliskich. Kontakt z drugim człowiekiem okazuje się dla nich bardzo terapeutyczny.