Warto jest medytować

Dla wielu osób medytacja jest jedynie elementem duchowym, związanym z jedną religią. Niektórzy uważają ją wręcz za niebezpieczną i kojarzą z sektami. Tymczasem okazuje się, że poza wymiarem religijnym, duchowym, medytacja jest także czynnością mającą wpływ na ludzkie zdrowie. Naukowcy z uniwersytetu z amerykańskiego stanu Wisconsin, kierowani przez neurobiologa Richarda Davidsona doszli do wniosku, że medytacja może mieć zbawienne skutki na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Może ona bowiem wpływać na zmiany struktury mózgu oraz zwiększać jego sprawność. Davidson swoje wnioski oparł na badaniach przeprowadzonych na grupie mnichów buddyjskich. Naukowcy analizując pracę mózgu mnichów podczas medytacji uznali, że stopień wtajemniczenia oraz doświadczenia mnichów wpływa na to, jak aktywują podczas medytacji swój mózg. Medytacja ma także wpływ na tempo regeneracji ciała migdałowatego, przez co wpływa na zwiększenie naszej odporności. Co ważne różne ćwiczenia medytacyjne mają inny wpływ na mózg i mogą dawać zróżnicowane efekty. Najlepsze dla rozwoju mózgu są tak zwane ćwiczenia uważności, czyli pozostawania w ciągłym kontakcie ze sobą i otaczającym nas światem. Regularna praktyka sprawdza się także w walce z depresją. Medytacja przez bardzo wiele osób jest krytykowana. Tymczasem jest to naprawdę skuteczna technika relaksacji, która nie ma zupełnie nic wspólnego z sektami czy jakimiś niebezpiecznymi grupami. Najpierw spróbujemy medytacji sami a dopiero później ją krytykujmy. Aby bowiem coś krytykować trzeba to najpierw naprawdę bardzo dobrze poznać. Warto o tym pamiętać zanim skrytykujemy medytację.