System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

Publiczna, z założenia bezpłatna opieka zdrowotna, ułożona jest w odpowiedni system, którego zadaniem jest możliwie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby podjąć jak najszybszą reakcję po zawiadomieniu przez pacjenta o jego dolegliwościach, a następnie o ustalenie jak najbardziej skutecznej metody leczenia. W związku z tym, ważną rolę odgrywa lekarz pierwszego kontaktu, którego zadaniem jest identyfikacja schorzenia i podjęcie kuracji, a w razie potrzeby skierowanie pacjenta do lekarza specjalisty. Ponadto system przewiduje też pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Tę rolę odgrywa pogotowie ratunkowe, które przyjeżdża na wezwanie w każdym przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub też istnieje obawa nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia. Warto tu też wspomnieć o ratownictwie medycznym, które zajmuje się poszkodowanymi w różnego rodzaju katastrofach, w tym szczególnie w wypadkach samochodowych. Z założenia, ten system ma za zadanie pomagać w każdej sytuacji, kiedy występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Jednak w praktyce zdarzają się problemy w dostępie do opieki zdrowotnej. Zdarza się bowiem, iż pacjent nie zostaje skierowany do właściwego lekarza specjalisty, a jeśli nawet tak, to nierzadko występuje długi czas oczekiwania na wizytę. Niekiedy również czas oczekiwania na karetkę pogotowia jest zbyt długi, co może skończyć się śmiercią pacjenta.