Stan zapalny lub uszkodzenie błędnika

W uchu wewnętrznym znajduje się błędnik. Stan zapalny lub uszkodzenie może spowodować zaburzenia pracy błędnika. W efekcie mogą nam zacząć dokuczać zawroty głowy. Dodatkowymi objawami, które mogą świadczyć, że zawroty głowy są efektem zaburzonej pracy błędnika jest także oczopląs. W upewnieniu się, że zawroty głowy są efektem zaburzonej pracy błędnika może nam pomóc wykonanie prostego testu. W tym celu wystarczy zamknąć oczy i dotknąć palcem czubka nosa. Jeżeli będziemy mieli problem z trafieniem palcem w czubek nosa, jest to sygnał, że nasz układ równowagi nie działa prawidłowo. Zaburzenia pracy błędnika rzadko są leczone metodą zabiegu chirurgicznego. Najczęściej w ramach leczenia lekarze zalecają zmianę diety oraz przepisują środki farmakologiczne. Zalecane są także ćwiczenia rehabilitacyjne. Zwyrodnienie kręgosłupa lub jego skrzywienie bardzo często doprowadza do ucisku naczyń krwionośnych lub nerwów. Tego typu zmiany mogą być przyczyną zawrotów głowy. Najczęściej zawroty głowy wywołują zmiany zwyrodnieniowe lub skrzywienie szyjnego odcinka kręgosłupa. W celu postawienia właściwej diagnozy konieczne będzie wykonanie zdjęcia RTG. Zawroty głowy mogą wywoływać także zwężone tętnice szyjne. Zwężone tętnice powodują niedotlenienie mózgu, w efekcie może dojść do zawrotów głowy. Badaniem diagnostycznym jest USG tętnic.