Praca dyrektora szpitala

Praca dyrektora szpitala

Zarządzanie szpitalem to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużej i bardzo różnorodnej wiedzy. Dyrektorem szpitala zazwyczaj zostaje lekarz, który jednocześnie ma talent do załatwiania spraw administracyjnych i organizacyjnych, który potrafi wzbudzić szacunek i poważanie w podwładnych. To dyrektor decyduje o składzie personalnym szpitala, o zakupie nowego sprzętu, o tym, u jakiej firmy zamawiać materiały opatrunkowe. Dyrektor postanawia też urządzić remont, gdy zachodzi taka potrzeba. Zajmuje się jednocześnie sprawami personalnymi, medycznymi i lokalowymi oraz finansowymi. Rzecz jasna, jednej osobie często trudno poradzić sobie z takim natłokiem zadań. Dlatego też zwykle dyrektor ma do pomocy sekretarkę, księgową i zastępcę. Ponadto każdy z ordynatorów samodzielnie proponuje mu zmiany personalne czy zakup nowego sprzętu do swojego oddziału, gdyż dyrektor, nie pracując na danym oddziale, nie zdaje sobie do końca sprawy z jego potrzeb. Bardzo ważne jest nie tylko to, aby dyrektor sprawnie zarządzał szpitalem i jego majątkiem, ale też, aby umiał go pomnażać. Dlatego też nie raz część szpitalnej przestrzeni zostaje wynajęta właścicielom barków i kiosków, z których zaopatrują się pacjenci i goście. Dyrektor stara się też często o pozyskanie dodatkowych funduszy, o dotacje, które maja mu pomóc ulepszyć i unowocześnić szpital. Pieniądze, które szpitale dostają z państwowej kasy, okazują się bowiem na ogół niewystarczające.