Pozycja lekarza w dawnym społeczeństwie

Pozycja lekarza w dawnym społeczeństwie

Pierwszymi osobami, które można byłoby nazwać lekarzami, choć oczywiście ich działanie w znaczący sposób odbiegało od dzisiejszych standardów leczenia, byli szamani. Szamanami byli tylko mężczyźni, ale zbliżoną do nich pozycję społeczną posiadały także niektóre kobiety, które można określić jako babki zielarki. Oboje pełnili wyjątkowe funkcje w pierwotnym społeczeństwie, między innymi dlatego, iż potrafili również leczyć. Posiadali też w związku z tym dużą nieformalną władzę i siłę oddziaływania. Wraz ze zniknięciem społeczeństw pierwotnych, zabrakło również szamanów, ale nadal wiele kobiet, zwłaszcza na wsi, potrafiło leczyć domowymi sposobami, przy czym wiedza na ten temat często przechodziła z pokolenia na pokolenie. Wiele osób korzystało z ich pomocy, ale przez władzę i kościół owe zielarki często były brane za wrogów, a z tego powodu wcale nierzadko palone na stosie. Jednocześnie funkcjonowali również medycy, ale posiadali zupełnie innych klientów – ludzi bogatych i niekiedy również bardziej światłych. Co może być zaskakujące, ich skuteczność, mimo dysponowania większą ilością pieniędzy, wcale nie była większa, niż zielarek. Stopniowo ludzie w większym stopniu zaczynali ufać lekarzom, ale pozycja zielarek była silna aż do XIX wieku, kiedy to zaczęła triumfować nowoczesna medycyna.