Najcięższa choroba psychiczna

Schizofrenia jest jedną z najcięższych chorób psychicznych, mających bardzo zróżnicowany obraz oraz przebieg. Tak naprawdę u każdego schizofrenia może wyglądać nieco inaczej, upośledzać inne aspekty życia. Są przy tym pewne ogólniki, które musza wystąpić, jeżeli ta właśnie choroba ma być zdiagnozowana. Trzeba przy tym podkreślić, że na pojawienie się schizofrenii ogromny wpływ mają geny oraz środowisko, dostarczające zbyt dużej ilości bodźców stresowych. Schizofrenik nie jest spójny w myśleniu, emocjach, czynnościach poznawczych czy też aktywnościach. Bardzo często obserwujemy u niego zaburzony tok myślenia – może on niespodziewanie przeskakiwać z tematu na temat, łącząc je w sposób zrozumiały tylko dla siebie. Pojawia się autyzm, wyizolowanie – chory zamyka się we własnym świecie, żyje pośród fantazji oraz osobistych przeżyć, nie umie nawiązywać poprawnych stosunków z innymi ludźmi. Możemy przypuszczać, że w danych latach wszyscy pustelnicy mieli pewne problemy – tak naprawdę nikt zdrowy nie jest w stanie długo wytrzymać w samotności. Jezeli jednak już kogoś zdrowego zamkniemy samego, bez dostępu do świata bodźców, to zacznie on doświadczać halucynacji. Schizofrenik ma pewne objawy twórcze – doświadcza omamów oraz urojeń. Wszystko to przedkłada się nad poważne niedostosowanie do świata społecznego oraz zawodowego.