Korzyści z leków generycznych

Korzyści z leków generycznych

Pojawienie się leków generycznych oczywiście spotkało się z protestem wielkich firm farmaceutycznych, gdyż ograniczyło ich zyski z wdrażania lekarstw. Nie należy tu jednak zapominać o tym, że istnieje ochrona patentowa danego leku, co umożliwia producentowi czerpanie wyłącznych zysków z jego wytwarzania przez okres co najmniej kilku, a nawet kilkunastu lat. Za to korzyści z wprowadzania leków generycznych jest znacznie więcej. Po pierwsze, umożliwiają one dostęp do stosunkowo tanich kuracji mieszkańcom ubogich kontynentów, jak choćby Afryki i Ameryki Południowej. Dzięki temu nie tylko wielu z nich ratuje swoje życie, ale także zwiększone są szanse na zwalczanie w skali światowej takich groźnych chorób, jak choćby AIDS i malarii. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż sprzyja to rozwojowi gospodarczemu wielu krajów, gdyż większa liczba żywych i zdrowych ich mieszkańców, na pewno zwiększy też ich produktywność. Wprowadzanie leków generycznych, wymusza też na producentach leków oryginalnych opracowywanie nowych lekarstw, bardziej skutecznych od dotychczas stosowanych. Uwzględniając powyższe, można sądzić, że stosowanie leków generycznych jest jednym z największych dobrodziejstw, które stały się udziałem krajów biednych i rozwijających się, być może niemal tak ważnym, jak zielona rewolucja.