Konkurencja między aptekami

Konkurencja między aptekami

Dla gospodarki rynkowej charakterystyczne jest występowanie konkurencji między przedsiębiorstwami, które oferują podobne produkty o zbliżonej funkcjonalności. Lekarstwa, mimo pełnionej przez nie szczególnej roli, polegającej na ratowaniu zdrowia, a często nawet ludzkiego życia, również podlegają regułom gospodarki rynkowej. Tak więc obecnie, przy istnieniu dużej, a niekiedy nawet zbyt dużej w danym rejonie, ilości aptek, istnieje silna konkurencja między nimi. Tym samym właściciele aptek muszą czynić wszelkie starania, aby zdobyć jak największą ilość klientów. Nie jest to łatwe, gdyż należy znaleźć złoty środek między przyciągnięciem jak największej liczby klientów, zwłaszcza stałych, a osiąganiem zysków ze sprzedaży leków. Te nie mogą być bowiem zbyt wielkie, gdyż większość klientów aptek stanowią ludzie niezamożni. Z uwagi na to, że trudno jednoznacznie zweryfikować jakość leków z powodu podobnego ich składu chemicznego oraz podobnej skuteczności działania, podstawowym elementem lekarstwa, na które są wrażliwi jego konsumenci, jest ich cena. Z tego też właśnie powodu, apteki powszechnie stosuje się promocje, polegające przykładowo na drastycznej obniżce ceny niektórych lekarstw, oferowanych za przysłowiową złotówkę. Ważna jest też jakość obsługi, przejawiająca się przykładowo w dokładnym objaśnianiu dozowania lekarstw.