Konieczność stosowania recepty

Konieczność stosowania recepty

Dlaczego zdecydowaną większość leków musimy kupować na receptę? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest przynajmniej kilka. Po pierwsze, rzecz jasna to właśnie lekarze posiadają znacznie większą wiedzę na temat chorób. Nie zmieniła tego faktu nawet powszechna dostępność informacji na temat chorób w Internecie, gdyż nie zawsze można je uznać za rzetelne. Druga przyczyna wystawiania recept wynika właśnie z powyższego faktu, gdyż unika się przez to masowego samoleczenia przez pacjentów. Takie samoleczenie może być natomiast nawet groźne dla życia pacjentów, gdyż nie w takiej sytuacji często nie używają oni odpowiednich lekarstw, nie dozują ich w odpowiedniej częstotliwości i ilości, a także nie są w stanie często zorientować się w niepożądanych relacjach między lekami. Stosowanie recept pełni też jeszcze jedną ważną funkcję, tym razem finansową. Mianowicie gdyby stosować pełną odpłatność za leki, cena wielu spośród nich byłaby zbyt wysoka, aby mogła je wykupić większość pacjentów. Recepty umożliwiają natomiast zaoferowanie każdej osobie ubezpieczonej lekarstw odpłatnych tylko częściowo, nieraz nawet tylko po zryczałtowanej symbolicznej cenie. Oczywiście dany specyfik musi się znajdować na liście leków refundowanych, co wcale nie musi być oczywiste w przypadku części lekarstw, za które niekiedy obowiązuje pełnopłatność.