Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne ?

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne ?

Metod na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego jest kilka. Podstawową jest oczywiście opłacanie składek zdrowotnych, które z założenia płacimy zawsze, będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia. Część tych składek musimy płacić my sami, wtedy są one potrącane z naszego wynagrodzenia, część z nich opłaca nasz pracodawca. Składki zdrowotne opłacają także przedsiębiorcy oraz osoby, które są rolnikami. Nie ma także przeszkód, aby samodzielnie opłacać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że osoby nie pracujące lub z założenia nie opłacające składek zdrowotnych z tytułu pracy, czyli np. pracujące na podstawie umowy o dzieło, nie mają prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Prawo takie z urzędu uzyskują dzieci oraz starsze osoby, uczące się w szkołach średnich i wyższych. Bezpłatnie z usług służby zdrowia mogą także korzystać osoby bezrobotne, jeśli są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Istnieje wreszcie możliwość, aby prawo do opieki zdrowotnej uzyskał także małżonek lub inny członek rodziny osoby ubezpieczonej. Powyższe możliwości sprawiają, iż osoby nie mające prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, stanowią tylko margines polskiego społeczeństwa. Warto też tutaj dodać, iż w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia, pogotowie ratunkowe musi udzielić pomocy każdemu, nie pytając go wcześniej, czy jest ubezpieczony.