Powszechna służba zdrowia

Powszechna służba zdrowia

Przez długie wieki, korzystanie z usług lekarzy było dostępne tylko dla nielicznych. Wynikało to przede wszystkim z ceny ich usług, choć wysokie koszty leczenia pozostały do dziś istotną cechą medycyny. Nie ulega też wątpliwości, iż stosowano wówczas przede wszystkim niekonwencjonalne metody leczenia, a te z natury rzeczy są droższe od standardowych. Wszystko to sprawiało, iż pomocy u lekarzy szukali przede wszystkim ludzie bogaci. Biedniejsi leczyli się za pomocą medycyny ludowej, albo po prostu z rezygnacją przyjmowali fakt choroby, za którą często szła śmierć. Nic więc dziwnego w tym, że wówczas umierała zdecydowana większość chorych. Nie przejmowano się jednak specjalnie tym, gdyż w tamtych czasach życie ludzkie nie było po prostu w cenie, tysiące ginęły w wyniku wojen, a często wskutek zwykłych mordów i rabunków. Zmianę w takim sposobie myślenia, przyniosła dopiero epoka Oświecenia. Uznano wtedy, iż ważniejsza od narodu jest jednostka, podkreślano indywidualność każdego człowieka i jego prawo do życia. Ważne więc stało się możliwie jak najdłuższe życie, co można było osiągnąć także przez leczenie chorób. Jednak nie od razu udało się wyegzekwować prawo każdego człowieka do bezpłatnego leczenia. Potrzebna była tutaj nie tylko zmiana ludzkiej mentalności, ale także taka technologia produkcji lekarstw oraz stosowane procedury medyczne, aby były one dostępne dla każdego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]